Låt oss presentera vägen till enorma vinster för miljö, trafikant och ekonomi

Utmaningen

Det svenska vägnätet består av:

 • 98 500 km statliga vägar
 • 42 300 km kommunala vägar
 • 74 000 km enskilda vägar med statsbidrag
 • 16 600 broar, ett tjugotal tunnlar och 39 färjeleder

Av det statliga vägnätet är 18 400 km grusväg (ungefär 20 procent av den totala väglängden) och 2 145 km är motorväg (exklusive av- och påfarter).

Siffrorna avser 2017-12-31 (trafikverket.se)

Asfalt är dessvärre inte ett evighetsmaterial och vi vet alla (eller anar) vad det innebär när det gäller miljöpåverkan, vägarbeten och enorma kostnader för underhåll. Kostnaderna för drift och underhåll av det statliga vägnätet är cirka 8 miljarder kronor per år. Hälften är kostnader för underhåll av beläggningar.

Lösningen

S&P Carbophalt® G 200/200 används för att förhindra sprickbildning, bromsa spårbildning och minska avböjningen och öka bärkapaciteten. S&P-bitumenimpregnering säkerställer god vidhäftning mellan de gamla och nya asfaltlagren, vilket är avgörande för förstärkningskvaliteten.

Fördelar

 • Minskning av koldioxidutsläpp
 • Livscykelkostnaderna sänks dramatiskt
 • Kan fräsas och användas i återvinningsavfall
 • Förbättring av bärkapacitet
 • Minskar skjuv- och dragspänningar
 • Linjärt elasticitetsliv >100 år
 • Nätstrukturen anpassar sig till asfaltytan
 • Öppen nätstruktur garanterar vidhäftning mellan asfaltlagren
 • Nästa asfaltslager kan läggas omedelbart
 • Trafik kan släppas på direkt efter att förstärkningsnätet är applicerat
 • Snabb installation med maskin