Et bjelkelag får nytt liv…

Götgatan, Stockholm. Tilpasning av eiendom der kontor blir leiligheter og bygningen påbygges i høyden. Det som tidligere var et terrassebjelkelag har hatt vanngjennomtrengning under mange år og derfor regnes eksisterende armering bort i den teoretiske verden. Strong Solutions kompletterer med karbonfiber i underkant av bjelkelaget på et område på ca. 300 m2. Bilden er tatt før arbeidet startet. Ferdig resultat vises når det er klart.