​​​​​​​Brandskydd

SNABBARE – TUNNARE – BILLIGARE

Renotech Oy i Finland har nu gett Strong Solutions återförsäljarrättigheterna i Sverige av bland annat Monokote® – ett cementbaserat passivt brandskydd. Ett brandskydd som sprutas på konstruktionen som ett bruk. Det innehåller extremt mycket kemiskt bundet vatten som avgår som ånga vid brand och kyler effektivt konstruktionen.

Vi har länge sökt efter ett alternativ till cementbaserade skivmaterial. Nu kan vi äntligen erbjuda er detta!

Vi kommer att successivt att fylla på med information, bilder och filmer för att introducera detta förträffliga system för er, men ni kan börja med att bekanta er med systemet med hjälp av dessa filmer:

 

Strong Solutions utför dessa brandinklädnader över hela Sverige. Vi använder naturligtvis fortfarande även skivmaterial (t ex Promatect) vid önskemål.

Tillverkare är GCP Applied Technologies Inc. i USA (GCP står för Grace Construction Products).


Att skydda byggnader från brand är en viktig sak. I mer än 60 år har GCP varit branschledande inom utvecklingen av produkter som uppfyller de ständigt ökande behoven från marknaden för brandskydd.

Passiva brandskyddsprodukter (vanligen kallade eldfasta produkter) används för att förebygga eller fördröja att strukturer av stål och betong förstörs när de utsätts för brand. Dessa material är avsedda att isolera strukturens olika delar vid en brand, och fördröja förlusten av delarnas integritet. Det finns en hel rad brandskyddstekniker tillgängliga som kan användas beroende på tillämpning:

 

 • MK- 6/GF

  Monokote® MK-6® GF är ett enkomponents sprayapplicerat brandhärdigt gips som injekteras vid användningen. Inblandning av glasfibrer i produkten ger användaren appliceringsfördelar.
 • MK- 6/HY Extended Set

  Monokote® MK-6®/HY® Extended SetTM är ett enkomponents brandhärdigt gips baserat på samma komposition som MK-6®/HY®. Det är utformat med en fördröjningsfunktion som gör att materialet kan lämnas oövervakat i systemet i upp till 4 dagar.
 • MK- 6s

  Monokote® MK-6s är ett enkomponents sprayapplicerat brandhärdigt gips som appliceras utan något injekteringssystem.
 • MK-10/HB

  Monokote® MK-10 HB är ett enkomponents, sprayapplicerat, kvarnblandat och brandhärdigt gips med högt utbyte som är utformat för att ge bindningstyrkor över 430 psf.
 • MK-1000/HB

  Monokote® MK-1000 HB är ett enkomponents, sprayapplicerat, kvarnblandat och brandhärdigt gips med högt utbyte som är designat för att ge bindningstyrkor över 1000 psf, vilket gör det till ett utmärkt alternativ för att möta byggnadsstadgans krav på bindni
 • MK-6/HY

  Monokote® MK-6®/HY® är ett enkomponents sprayapplicerat brandhärdigt gips som injekteras vid användningen för att erhålla maximalt utbyte och en snabbhärdad yta.
 • Retro-Guard

  Retro-Guard® är en gipsbaserad, cementliknande produkt som är speciellt komponerad som ersättningsbrandskydd för efterutrustning och sprayapplicering av stål- och betongunderlag.
 • Z-146 eller Z-156

  Monokote® Z-146 är ett cementliknande, färdigblandat brandskydd med hög densitet, baserat på portlandcement, som är avsett för stål som är exponerat för miljö- eller klimatpåverkan, inomhus eller utomhus.
 • Z-146/PC

  Monokote® Z-146PC är ett cementliknande brandskydd av petrokemisk klass, baserat på portlandcement, som är designat för de svåra förhållanden som råder i petrokemiska processlokaler och raffinaderier.
 • Z-156/PC

  Monokote® Z-156PC är ett cementliknande brandskydd av petrokemisk klass, baserat på portlandcement, som är designat för de svåra förhållanden som råder i petrokemiska processlokaler och raffinaderier.
 • Z-156/T

  Monokote® Z-156T är ett cementliknande brandskydd med mycket hög densitet, baserat på portlandcement, som är utvecklat för att möta fackmässiga och industriella brandskyddskrav som kräver högre beständighet mot svåra miljöförhållanden.
 • Z-3306

  Monokote® Z-3306 Thermal Barrier är en cementliknande brandskyddsbeläggning som är speciellt komponerad för applicering på hård skumplast av uretan och polystyren.
 • Z-3306/G

  Monokote® Z-3306/G Thermal Barrier är en gipsbaserad brandskyddsbeläggning som är speciellt komponerad för att appliceras över sprayad polyuretanskumplast (SPF) med en nominell tjocklek av 0,5 pounds per kubikfot (pcf).
 • Z106/G

  Monokote® Z-106/G är ett enkomponents gipsbaserat cementliknande brandskydd med medelhög densitet, designat för torra inomhusytor som utsätts för periodvist slitage och måttlig fysisk exponering.
 • Z106/HY

  Monokote® Z-106/HY® är ett cementliknande brandskydd baserat på portlandcement, designat för att möta specifika kommersiella och industriella brandskyddskrav på stålkonstruktioner, golv/innertak och yttertak/innertak, inomhus och utomhus, på ytor som kräv
 • Z146

  Monokote® Z-146 är ett cementliknande, färdigblandat brandskydd med hög densitet, baserat på portlandcement, som är avsett för stål som är exponerat för miljö- eller klimatpåverkan, inomhus eller utomhus.
 • Z146/T

  Monokote® Z-146T är ett cementliknande brandskydd med hög densitet, baserat på portlandcement, som är utvecklat för att möta fackmässiga och industriella brandskyddskrav som kräver högre beständighet mot svåra miljöförhållanden.
 • Z156

  Monokote® Z-156 är designad för att erbjuda högsta tålighetsstandard för brandskydd inomhus och utomhus.