Kolfiberförstärkning från start till mål

1. Principen

Tänk armering och betong, så har du egentligen hela konceptet med kolfiberförstärkning klart för dig!

Armering tar drag, betong tar tryck. Principen känns igen även när vi talar om stål-, trä- eller tegelkonstruktioner.

Kolfiberförstärkning tar endast hand om dragkrafter! Den är dålig på allt annat.

Där du behöver mer armering – där står vi och limmar kolfiber.

Kolfiberförstärkning principen

 

2. Anledningen

Skulle kunna vara:

 • Rostig armering
 • Ökade laster (maskiner, arkiv, snö, vindlaster eller vad det nu kan vara)
 • Håltagning (visst, lasten lättar när man tar bort betong, men det påverkar samtidigt konstruktionen på andra sätt.)
 • Misstag vid nyproduktion (mänskliga faktorn kan göra att det missas armering i prefab-element t ex)
 • Betongreparation/renovering – som medför att armeringen behöver ersättas eller kompletteras
Exempel:

Kolfiberförstärkning Norrköping

Fel i nyproduktion. För lite armering i prefabelement och bygget stoppades mer eller mindre, men kunde fortsätta efter förstärkning. 

 

3. Utmaningen

Ok. Vi måste förstärka. Men vad händer nu?

Först hämtar vi in upplysningar om projektet. K-ritningar, bygghandlingar, skisser, idéer eller vad som finns tillgängligt.

Då börjar vi med att fundera över hur vi kan möta kraven och förväntningarna på

 • Takhöjden – hur påverkas den?
 • Pågående verksamhet – måste vi stänga? Utrymma? Luktar det?
 • Design – blir det fult?
 • Befintliga installationer – vad gör vi med dom? Ventilation, sprinklers, kabelstegar…
 • Hur får vi in allt förstärkningsmaterial? Går det överhuvudtaget?
 • När kan ni komma? Och när är ni färdiga?
 • Räcker vår budget till detta?
Exempel:

Kolfiberförstärkning Väla köpcenter

Väla köpcenter, Helsingborg. 7200 m2 takkonstruktion (limträbalkar) skulle förstärkas. Varje balklinje sträcker sig 60 m över gågata och in över butiker på båda sidor.
Se mer på:  bloggen

 

4. Lösningen

Smide är bra! Och ibland är det lösningen vi föreslår. Men… smide tar stor plats, har hög egenvikt, kräver pelare eller upplag och kan vara komplicerad eller omöjlig att få på plats.

Därför är vi många gånger tacksamma för att det finns bra och säkra alternativ. Det stavas FRP (Fiber Reinforced Polymer). Det innefattar inte bara kolfiberförstärkning, utan även andra lätta och starka material som glasfiber, aramaidfiber osv. Men i byggsammanhang är det i stort sett alltid kolfiber vi väljer (CFRP – Carbon Fiber Reinforced Polymer). CFRP har funnits med åtminstone sedan BRO94 (1994) som erkänd förstärkningsmetod i svenska byggnormer.

Vi talar om en tillförlitlig, noggrant testad, godkänd metod och den har använts i årtionden runt om i världen i stor skala! 

Fördelar

 • Tar liten plats. Endast 1,4 mm tunna laminat. Med limskiktet så bygger det ca 3 mm. Kolfiberväven är ännu tunnare!
 • Låg egenvikt. I princip försumbar.
 • Rostar inte.
 • Tål vatten, salter etc.
 • Enklare att få på plats. Kommer på rulle och kapas på arbetsstället.
 • Enklare och snabbare installation. Befintliga installationer utgör sällan något problem.

 

5. Affären

Här finns det tre modeller:

Kompassen

Ni vill bara ha en första uppfattning om vad som är möjligt och ungefär vad det kan kosta. Ni får ett åtgärdsförslag och budgetkostnad från oss. Den kompassen är ofta gratis.

Färdig förfrågan

Ni har redan gjort klart steg 1-4 och skickar ett färdigt förfrågningsunderlag till oss. Vi kommer att svara er snabbt med ett anbud som vi tror på.

Vi gör allt

En ABT. Vi är med er från första idéen till färdigt genomförande. När steg 1-4 är avklarade presenterar vi ett anbud och vid beställning levererar vi bygghandlingar och allt som ingår i konstruktionsansvaret.

 

6. Genomförandet

Nu sätter vi vår arbetsledare i kontakt med er och tid för utförandet och allt annat bestäms. Vi är vana att rycka in med kort varsel.

Vi får ofta frågan om hur det hela går till, och helt kort så innehåller entreprenaden följande moment:Strong Solutions Sweden levererar

 • Etablering
 • Utsättning/positionering av förstärkningens placering
 • Förarbeten genom betongslipning eller blästring
 • Besiktning av ytor och eventuell betonglagning och utjämning sker
 • Montering av kolfiberförstärkningen
 • Avetablering

I vårt åtagande finns också dragprover avseende ytdraghållfastheten och en omfattande egenkontroll med. Vår egenkontroll är unik och framtagen av Strong i samråd med branschkunniga personer och går utöver vad tillverkarnas egna egenkontroller kräver. För er och vår skull.

Så vitt vi vet så har vi bara nöjda kunder efter genomfört arbete!

Och då har vi monterat 10 000-tals meter kolfiber. Lite kaxigt, men sant. Det är vi verkligen stolta och glada över!

Se några jobb vi gjort!

Vi tycker att det ska bli kul att få samarbeta med er också!