Väla Köpcenter börjar bli klart…

7200 m2 takkonstruktion har snart förstärkts med kolfiberlaminat och kolfiberväv. Projektet innehöll minst sagt utmaningar, och flera underentreprenörer backade ur när de fick klart för sig vad det innebar. Men bit för bit har problemen lösts och förvandlingen av denna del av Väla köpcenter (den äldsta delen) från synligt plåttak och synliga limträbalkar till ett gångstråk som harmonierar med övriga köpcentret är ett verkligt lyft!

På taket är en enorm solenergi anläggning installerad nu och i drift för att försörja köpcentret med el. Miljövänligt. Bra.

Några bilder därifrån…

Ovanför butikerna finns varierande typer av undertak. Några enklare, några helt igenbyggda med gipstak. Samtliga primärbalkar skulle förstärkas. Ni ser nån av dem på bilden. Hur tar man sig upp utan att butiksinnehavarna tappar försäljning? Kreativa lösningar blev svaret. Stort tack till bl a Paavo Nygren på Nyos Bygg AB för smart egentillverkad hängställning som tog oss in över de mest hopplösa undertaken.

En av de förstärkta balkarna anas med vacker, svart kolfiber i underkant…

 

Närstudie av förstärkt balk.

Ställning i “gågatan” byggdes av Peab. Står på hjul och kunde flyttas succesivt framåt.

Och fint blir det!